DIRIGENTIE

DIRIGENTIE DE SANTIER pentru constructii civile si industriale, instalatii sanitare si instalatii electrice.

Dirigintele de santier il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati.

Coordonare SSM

Activitati de prevenire si protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca (Protectia Muncii)

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.

consultanta

Consultanta inainte de constructie sau inainte de cumparare

Intr-o perioada in care piata imobiliara pune la dispozitie o plaja mare de oferte, venim in sprijinul dumneavoastra in luarea unor decizii corecte.

 

Dirigentie de santier

Dirigintele de santier este acea persoana a carei principala atributie este realizarea de verificari pe santier in vederea realizarii unor lucrari de calitate si in conformitate cu datele inscrise in proiectul tehnic si caietul de sarcini.

Dirigintele de santier este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei si de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante.

Dirigintele de santier, denumit generic si inspector de santier, intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

Dirigintele de santier urmareste rezolvarea problemelor constate pe parcursul executiei si intocmirea de comisii de cate ori este necesar.

DSC WORLD ofera servicii de proiectare constructii: arhitectura si inginerie, consultanta, management, dirigentie de santier si dezvoltari investitii imobiliare. Dirigentia de santier este una din activitatile principale pe care firma noastra le acopera. DSC WORLD este orientata spre asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea unor constructii de calitate superioara.

 

Obligatii legale ale dirigintelui de șantier

Dirigintele de șantier are rolul principal de a urmări execuția de calitate a lucrărilor de construcții. El este angajat al beneficiarului, al investitorului. Dirigintele de șantier nu este angajatul executantului și nu trebuie să se afle în relație de dependență cu acesta.

Responsabil cu urmărirea de calitate din partea executantului este responsabilul tehnic cu execuție.

Răspunderea unui diriginte de șantier începe o dată cu semnarea contractului. Dirigintele de șantier poate prelua o lucrare la un anumit stadiu fizic, cu obligația de a verifica dacă pentru etapele precedente un alt diriginte de șantier a urmărit și înregistrat investiția. În caz contrar este obligația dirigintelui de șantier să solicite expertizarea lucrărilor executate până la acel moment.

În mod normal dirigintele de șantier își începe activitatea o dată cu începerea lucrărilor de construcții. Din grija acestuia se face anunțul de începere al lucrărilor și apoi se depune programul de faze determinante, care se vizează de I.S.C..

 

Responsabilitati

1.Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta ;
2.Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului ;
4.Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei ;
5.Preda impreuna cu investitorul ,constructorului terenul / spatiile rezervat pentru organizarea de santier ;
6.Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
7.Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora ;
8.Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verifcatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 SI MODIFICARILE ULTERIOARE ;
9.Verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a programului de control al proiectantului ;
10.Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica ;
11.Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la constructor si a procedurilor aferente acestuia ;
12.Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
13.Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitatii prevazut in documentatia tehnica in contract si in normele tehnice in vigoare ;
14.Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens ;
15.Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor
16.Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte)
17.Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si pefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic (pentru materiale neconventionale);
18.Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic;
19.Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
20.Urmareste din punct de vedere tehnic executarea lucrarilor pe tot parcursul lor,
21.Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
22.Transmite proiectantului sesizarile proprii ale organelor abilitate, precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;
23.Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
24.Urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate ;
25.Urmareste respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executant ;
26.Participa la verificarea lucrarilor pe faze de executie si dispune masuri pentru asigurarea efectuarii de catre executant a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice;
27.Preia documentele de la executant si proiectant si intocmeste cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute in reglementarile legale ;
28.Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;
29.Urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie ;
30.Preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei impreuna cu cartea tehnica a constructiei intocmita de catre executant in conformitate cu cerintele legale.

 

Diriginte santier – intrebari curente

Pe cine reprezintă dirigintele de șantier?
Dirigintele de șantier reprezintă interesele beneficiarului în relația cu executantul.

Cine angajează dirigintele de șantier?
Dirigintele de șantier va fi angajat de către beneficiarul lucrării.

Dirigintele de șantier poate fi și proiectantul lucrării?
Dirigintele de șantier nu poate avea nici un alt rol în procesul de realizare al respectivei investiții.

Diriginte de șantier VS Responsabil Tehnic cu Execuția?
Dirigintele de șantier este angajatul beneficiarului iar Responsabilul tehnic cu execuția este angajatul executantului.

 

 

Str. Calea Basarabi, Nr. 9, Craiova, Cod Postal 207367, Jud. DOLJ, CUI: 38298649, Tel.:+40743190481, e-mail: office@dscworld.ro