DIRIGENTIE

DIRIGENTIE DE SANTIER pentru constructii civile si industriale, instalatii sanitare si instalatii electrice.

Dirigintele de santier il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati.

Coordonare SSM

Activitati de prevenire si protectie in domeniul Securitatii si Sanatatii in munca (Protectia Muncii)

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.

consultanta

Consultanta inainte de constructie sau inainte de cumparare

Intr-o perioada in care piata imobiliara pune la dispozitie o plaja mare de oferte, venim in sprijinul dumneavoastra in luarea unor decizii corecte.

 

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (DEMOLARE):

- Cerere tip completată de proprietar sau împuternicit legal
- Copie după certificatul de urbanism
- Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) sau desfintare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din certificatul de urbanism
- Anexa nr.1 completată, semnată şi ştampilată de proiectant, cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru c-tii şi suprafaţa totală pentru amplasare firma
- Extras C.F. original şi de dată recentă (max. 3 luni)
- Fise tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilitari (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice
- Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
- Declaraţiile pe proprie răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
- Dovadă de luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor din România

Str. Calea Basarabi, Nr. 9, Craiova, Cod Postal 207367, Jud. DOLJ, CUI: 38298649, Tel.:+40743190481, e-mail: office@dscworld.ro